SK

Obec Nemcovce

Oficiálna webová stránka obce

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Nemcovce na 2. polrok 2024

Dátum vyvesenia:

29.05.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app