SK

Obec Nemcovce

Oficiálna webová stránka obce

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:  

Názov organizácie: Obec Nemcovce

Sídlo: Nemcovce 93, 082 12 Kapušany pri Prešovce

IČO: 00327506

DIČ: 2021225624

Štatutárny zástupca: Jozef Bača - starosta obce

e-mail: obecnemcovcepo@gmail.com

tel. č.: 051/3815817
           051/7942166

   

     Obec Nemcovce je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b/ zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní").

     Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

Posledná aktualizácia: 22.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app