SK

Obec Nemcovce

Oficiálna webová stránka obce

Dobrovoľný hasičský zbor

Prvá písomná zbierka o dobrovoľnom hasičskom zbore v obci Nemcovce je z roku 1924. Založil ho miestny učiteľ Kornel Ruman. Prvým veliteľom bol Michal Klima. Zástupcami veliteľa boli Juraj Ďuraš a Ján Plančár, pokladníci Ján Valiček a Juraj Dzurja, revízori Juraj Pankuch, Ján Gazdačka a Ján Mihok. Hasičský zbor tvorilo spolu 19 členov. Hasičský zbor disponoval ručnou, koňmi ťahanou striekačkou.

Dňa 15.2.1957 bola obci pridelená motorová striekačka s celým výstrojom. Hasičský zbor dostal striekačku od štátu, aby mohol chrániť životy a majetky občanov. Dobrovoľný zbor požiarnikov sa rozšíril a chodil často nacvičovať, aby v prípade potreby mohli plne využiť prednosti striekačky. Nácvik požiarnikov viedol Juraj Petrič, ktorý absolvoval v roku 1967 kurz preventívy a v roku 1969 kurz strojníkov v odbornej škole v Martine. Strojníkom sa stal Štefan Jancala, ktorý tiež absolvoval kurz strojníkov.

V neskorších rokoch viedli Dobrovoľný hasičský zbor v obci Nemcovce Ondrej Vidumský , František Martinko, Miroslav Botko, Jozef Mihok, Ľuboš Keresteš a Miroslav Petrič. V 80-tych rokoch bolo Hasičskému zboru pridelené zásahové motorové vozidlo Škoda 1203 s celým výstrojom a novou motorovou striekačkou PS-12.

 

DHZ

Od roku 2003 Dobrovoľný hasičský zbor vedie predseda Marek Olejár a veliteľ Ján Sabol. Hasičský zbor tvorilo 32 členov. V roku 2004 sa k dobrovoľným hasičom pridali aj ženy, ktoré sa spolu s mužmi zúčastňovali hasičských súťaží a umiestňovali sa na popredných miestach. V rokoch 2005 až 2009 ženské družstvo patrilo k najlepším v okrese Prešov a získali 3 roky po sebe Šarišský pohár, ktorý bol súťažou najlepších hasičských družstiev z okresov Prešov, Sabinov, Bardejov a Svidník.

V súčasnosti má dobrovoľný hasičský zbor 28 členov, disponuje motorovou striekačkou PS-15, PS-12, PS-8 a kalovým čerpadlom Heron. Od roku 2014 je hasičský zbor 

zaradený do kategórie „C“ celoplošného rozdelenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR. Súčasné

 hasičské družstvo mužov sa v roku 2015 zúčastnilo takmer všetkých pohárových súťaží v okrese Prešov, na ktorých sa umiestňovali na popredných miestach. Výsledkom celoročnej práce bola súťaž o Toryský pohár, na ktorej sa zúčastnilo po 5 najlepších družstiev z okresov Prešov a Sabinov. Na tejto súťaži sa družstvo umiestnilo na 4.mieste.

Dobrovoľný hasičský zbor

Posledná aktualizácia: 22.04.2024

Obecné informácie rýchlo a ľahko
pomocou emailov

Rýchly a jednoduchý zdroj informácií z Vašej obce

*Zadaním emailovej adresy súhlasíte s odberom aktualít

app