Deti sa po Vianociach, vďaku daru od rodičov, potešili hračkám pod stromčekom. Za peniaze vyzbierané na vianočnej burze a za príspevku od zriaďovateľa sme objednali novu detskú kuchynku i nové detské skrine.Čakáme na ich dodanie, už nasledujúci mesiac by sa z nich deti mali tešiť.

Tento rok sa začal mrazivým počasím, deti experimentovali so snehom a ľadom, kreslili do snehu, robili rôzne stavby zo snehu, tešili sa peknej nádielke. V januári sme sa okrem iných tém venovali aj téme „Vesmír“. Pri tejto príležitosti sme sa vybrali na návštevu Planetária v Prešove. Deti si prezreli celý areál, pozreli rôzne rozprávky na tému vesmír a v kupole planetária nám bola prezentovaná rozprávka o slniečku.Po dlhšom čase nás v januári navštívilo aj divadielko Gašparko. Témou predstavenia bolo to, čo je snom mnohých detí- dostať na Vianoce psíka, ale postaráme sa o neho aj po sviatkoch? Rozprávka „Živý darček“ deti zaujala pobavila a zároveň bol príbeh aj poučný.


Jednou z februárových tém bola „Vtáky v zime“, kde sme sa zahrali na malých kuchárov, pripravili pre uzimené vtáčiky potravu, na ktorej si pochutili. Objavovali sme prostredníctvom rôznych aktivít a hier čaro magnetizmu. Vyrobili sme si kľukatý chodníček, chlpaté drôtiky v zrne, hľadali sme drobné kovové predmety ukryté v zrne, chytali sme aj vyrobené rybky na udicu, hrali futbal s magnetkami. Využili sme aj odpadový materiál, kde sme z plastovej fľaše vyberali drôtiky a hrali sa s magnetkami, kde sme po plastovom vedierku behali magnetmi po cestičke.Týmto sme plnili úlohy z projektu „Příběhy malého šikuly“. S našimi objavmi sme inšpirovali aj našich „kamarátov“ z Čiech z partnerskej školy v Hustopeče. Na oplátku nám poslali škatuľu s rôznymi pomôckami na pokusy a objavy, ktorej sa deti veľmi potešili a už sa nevedia dočkať na ďalšie skúmanie.


Začiatkom mesiaca sme sa zúčastnili aj projektu, ktorý realizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska v spolupráci s Billou „Zdravé oči už v škôlke“. Deti sa zúčastnili bezplatného meranie zraku,vďaka ktorému sa môžu odhaliť existujúce alebo začínajúce vývinové poruchy zraku, ako napríklad astigmatizmus, tupozrakosť či škuľavosť. Ide o poruchy, u ktorých iba včasné odhalenie umožní efektívnu liečbu a elimináciu.Problémy sa niekedy môžu prejaviť až príchodom do školy, kedy začína byť na zrak dieťaťa kladený väčší. V tomto veku je však už pravdepodobnosť vyliečenia zrakovej poruchy veľmi malá až nulová. Vyšetrenia sa zúčastnilo 13 detí, na ďalšie vyšetrenie boli odporúčané 3 deti. Deti dostali na pamiatku plyšového Loptoša.


V mesiaci február prebehlo v našej materskej škole depistážne vyšetrenie predškolákov so zameraním na školskú spôsobilosť detí.Depistáž je testovanie školskej pripravenosti 5-6 ročných detí. Hlavným cieľom depistáže je vytipovať predškolákov s nedostatočnou alebo otáznou pripravenosťou zvládať požiadavky kladené na žiaka 1. ročníka. Testovanie realizoval psychológ z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prešove. Vyšetrenia sa zúčastnili 5 predškoláci, všetci dostali odporúčania.


No akéže by to boli fašiangy bez poriadnej fašiangovej zábavy? Preto sa aj deti z našej materskej školy rozhodli prísť v krásnych maskách na karneval. Karnevalom sme žili celý týždeň. Pani učiteľky s deťmi zhotovovali rôzne škrabošky, ozdoby, pripravili si aj kokosové guličky... Otázok typu:„…koľko sa ešte musíme vyspať a bude karneval…?“, alebo„…aká budeš maska…?“ bolo nespočetné množstvo. Až konečne prišiel deň, keď  sa  celá naša materská škola premenila na rozprávkovú krajinu, v ktorej sa stretli takmer všetky rozprávkové bytosti. Celá MŠ ožila vravou a veselou hudbou. Bola to riadna zábava. Masky súťažili, hrali sa, spievali, tancovali a hodovali. A keďže, každé jedno dieťa bolo jedinečné a úžasné, preto si všetci zaslúžili sladkú odmenu a na pamiatku karnevalovú kravatu. Veľká vďaka patrí aj všetkým pedagogickým zamestnancom, ktorí sa pričinili o vytvorenie príjemnej fašiangovej atmosféry našim deťom.