Mesiac október hýril pestrými farbami a padajúcim farebným lístím. Vo vzduchu bolo cítiť chlad, ale naše srdcia zohrieval pocit, ako potešiť našich starých rodičov.

Pri príležitosti mesiaca úcty k starším deti spolu s učiteľkami pripravili pre starých rodičov program v podobe básničiek, pesničiek a ľudového pásma „Lúpanie kukurice“. Veríme, že sme ich potešili a spríjemnili chvíle popoludňajšieho posedenia.

Mesiac úcty k starším v škôlke

Interiér materskej školy sme vynovili novými stoličkami i stolmi, ktoré sme zakúpili s podporou obecného úradu a za peniaze z vianočnej burzy 2015. Zároveň sa týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí nás podporili. Ďakujeme každému, kto akokoľvek pomohol pri výrobe výrobkov i tým, ktorí prispeli finančne. ĎAKUJEME!

Stoly a stoličky v škôlke

Naša materská škola sa v tomto mesiaci zapojila do súťaží a projektov:

  • Súťaž s Milk-Agro Recykluj a vyhraj 2016/2017– zber hliníkových viečok z výrobkov Sabi.
  • Súťaž Domestos je charakteristický mottom „Vezmite úroveň školských toaliet do vlastných rúk“ , podľa ktorého plníme stanovené úlohy. Za jednotlivé úlohy sa nám pripisujú body. Body vedú k celkovej výhre rekonštrukcie školských toaliet – hlavná cena a ďalších finančných, a reklamných výhier. Zbieraním bločkov od akéhokoľvek produktu domestos a prinesením ho do MŠ, následným zaregistrovaním nám zvyšujete šancu na výhru.
  • Projekt Etwining. "E" je skratka pre "elektronický" a "twinning" znamená "partnerstvo, družba". Umožňuje nájsť partnerskú školu, s ktorou môžete realizovať inovatívne školské projekty v rámci vyučovania. Už druhý rok spolupracujeme s partnerskou materskou školou v Čechách- Hustopeče a materskou školou V Starej Turej. Tento rok je to projekt s názvom Příběhy malého šikuly. Projekt vedie deti k chuti experimentovať, skúmať a vytvárať. Podporuje polytechnické aktivity pri práci s deťmi- skúmanie, vyrábanie, zostavovanie, tvorenie. Formou aktívnej spolupráce medzi školami ponúka spoločné obohatenie pri uskutočňovaní aktivít polytechnických činností. Učí deti premýšľať nad vznikom prírodných javov aj ľudských výsledkov práce- strojov, výrobkov, vedie deti k cíteniu zodpovednosti, na váženie si výsledkov práce iných.
  • Projekt Dentalarm naučí deti všetko, čo potrebujú vedieť o zúbkoch. Počas štyroch školení sa deti naučia správne si čistiť zuby. Okrem toho dostane každé dieťa počas prvého školenia dve zubné kefky- Curaprox, diplom a rôzne motivačné materiály, ako omaľovánky, pexeso či motivačné kartičky.