V katastri obce Nemcovce bol v roku 1973 dokončený výskum slovanského sídliska z velkomoravského obdobia. Sídlisko sa nachádzalo juhovýchodne od obce v časti chotára Dluhe. Objaven tu boli obydlia, črepy a keramika slo
vanského charakteru z 9. stopročia. Osadu tvorilo 21 sídliskových objektov. Boli to obydlia alebo stavby hospodárskeho charakteru.

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1364. Nemcovce sa spomínajú pod názvom Nemethfalua v súvislosti s deľbou Fotografia z roku 1957Komlošského (Chmeľoveckého) panstva. Obec pripadla zemanovi Tomášovi. Obec však zaručene existovala predtým a pravdpodobne bola založená šoltýsom a osadníkmi na zákupnom práve na majetku chmeľoveckých zemanov komcom 13. resp. začiatkom 14. storočia. Vlastník obce, zeman Tomáš a jeho potomkovia, vlastnili dedinu asi do polovice 15 storočia a dali v nej postaviť aj kúriu. Nemcovce boli stredne veľkou dedinou, kde žilo výlučne poddanské obyvateľstvo. Obyvatelia sa živili poľnohospodárstvom, chovom dobytka a výrobou dreveného náradia.

Názov obce je pravdepodobne odvodený od tzv. zákupného (nemeckého) práva, ktoré pri osídľovaní priniesli nemeckí osadníci pri zakladaní nových sídiel . Dediny vzniknuté podľa zákupného (nemeckého práva) sa vtedy bežne označovali ako „nemecké“, čo sa v prípade Nemcoviec trvalo uchovalo v jej Kultúrny dom historická fotkanázvoch.

Súčasťou obce bola aj bývala dedina Mlynská, ktorá sa taktiež spomína v súvislosti s deľbou panstva Komloš.V roku 1364 sa vyskytuje pod maďarským názvom Malomfalua (malom=mlyn). Zemania z Chmeľovca si rozdelili dedičné majetky a Mlynská pripadla zemanovi Blažejovi a jeho potomkom. Nachádzalo sa tu mlynské sídlisko. Začiatkom 16. storočia dedina Mlynská zanikla. Východnejšie od dediny Mlynská sa v písomnostiach z roku 1281 vyskytuje zmienka o majetku Gerendel , keď Germanovým synom boli násilne odcudzené majetky Gerendel. V tejto časti chotára bolo usadené strážne obyvateľstvo na spojnici medzi
Kapušanmi a riekou Topľa. V druhej polovici 13. storočia sa dedina vyľudnila a viac sa po týmto názvom neuvádza. Názov Gerendel je zachovaný v katastrálním mapovaní obce Nemcovce z roku 1869, ale len ako pomenovanie potoka a časti chotára.Deti zo školy historická fotografia

V druhej polovici 16. storočia Nemcovce patrili Kapyovcom, ktorí mali sídlo v Kapušanoch.Obec sa spomína pod názvom Kapy - Nemethfalue. V 18. storočí sa časť rodu Kapyovcou priklonila k reformačným myšlienkam a tomto období bol v obci vybudovaný evanjelický kostol.

Od druhej polovice 19. storočia vlastnili v obci majetky Ghilányovci a veľké pozemkové vlastníctvo mal v katastri obce aj barón Sennyey. V tomto období boli domy v obci prevážne drevené. Kamenné stavby boli iba evanjelický kostol, evanjelická fara, mlyn a krčma. Dedinský hostinec patril barónovi Sennyeymu, ktorý ho prenajímal židovskej rodine Filipa Grunsteina. Mlyn stal v juhovýchodnej časti obce. Ako vlastník mlyna sa uvádza takžiek barón Sennyey. Mlynárom bol Juraj Horváth. Mlyn skončil prevádzku v roku 1905.

Historická fotografia zo školyHistorická fotografia pamätníka obce