Rok 2024

ZMLUVY

 

Rok 2023

Vystavené faktúry
Vytvorené objednávky
ZMLUVY
FAKTÚRY
Dohody

 

Rok 2022

ZÁVEREČNÉ ÚČTY
ZMLUVY
FAKTÚRY

 

Rok 2021

ZÁVEREČNÉ ÚČTY
zmluvy
FAKTÚRY

 

Rok 2020

ZÁVEREČNÉ ÚČTY
FAKTúRy
ZMLUVY

 

Rok 2019

ZÁVEREČNÉ ÚČTY
FAKTÚRY

ZMLUVY

 

Rok 2018

ZÁVEREČNÉ ÚČTY
FAKTÚRY

ZMLUVY

 

Rok 2017

ZÁVEREČNÉ ÚČTY
FAKTÚRY
ZMLUVY

 

Rok 2016

Záverečné účty
Faktúry
ZMLUVY