Obecný úrad

ADRESA

Obecný úrad Nemcovce

 • Nemcovce č. 93
 • 082 12 PSČ Kapušany pri Prešove
 • Tel.: 051/3815817
 • Tel.: 051/7942166
 • E-mail:obecnemcovcepo@gmail.com

STAROSTA OBCE

 • Starosta obce je zastúpený

ZÁSTUPCA STAROSTU

 • Mgr. Martina MATEJOVÁ - 0908 882 450

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

 • Stanislav MICHALEK -  0911 319 409
 • Peter KONČÁR - 0905 314 542
 • Urban VALIČEK - 0949 658 039
 • Ing. Vladimír BOTKO - 0908 334 754