Dva mesiace ubehli ako voda, boli naplnené nielen hrami a aktivitami detí, ale aj rôznymi akciami, projektmi či exkurziou. Deti mali plno zážitkov.

Začiatkom novembra sme sa postarali o našu prírodu, porýľovali sme si minizáhradku, pohrabali a pozametali okolie materskej školy.

Ukončili sme projekt Dentalarm. Deti sa počas 4 stretnutí naučili, ako správne čistiť zúbky, dostali dve zubné kefky, pohár, pexeso, omaľovánky a diplom.

V novembri sme mali v materskej škole týždeň plný farieb, kde sme sa oboznamovali s farbami, s miešaním farieb... Počas tohto týždňa sme sa obliekali do rôznych farieb, podľa jednotlivých dní.

Začali sme plniť aj úlohy z projektu Příběhy malého šikuly. Navrhli sme most, ktorým by sa dalo prísť aj do partnerskej materskej školy (malý architekt), skladali sme model policajného auta, vyrobili sme si papierovú autodráhu (malý modelár), miešali sme farby (malý chemik), piekli a zdobili sme medovníky (malý kuchár). Do materskej školy nám prišiel list s prianím od našich „kamarátov“ z Čiech, na ktorý sme im odpísali.

V decembri nás navštívil Mikuláš s plným košom dobrôt, deti mu zarecitovali, zaspievali a sľúbili, že budú celý rok poslúchať a pomáhať.

Spolu zo základnou školou sme navštívili Fakultu zdravotníckych odborov, kde sme sa zúčastnili Zdravého úsmevu. Venovali sa im študenti, deti si upevnili informácie o zúbkoch. Študenti im ukázali zubárske kreslá, mohli si ich vyskúšať, zahrali sa na zubárov a zubárky.

V ten istý deň sme sa zúčastnili aj zdobenia stromčeka v hypermarkete Tesco-Vukov. Deti vlastnými vyrobenými ozdobami, okrášlili vianočný stromček. Za ozdobenie dostali malú plyšovú hračku. Spoločnosť Tesco venovalo našej materskej škole aj dar v hodnote 110€ rôzne výtvarné pomôcky (plastelínu, farbičky, výkresy, nožnice, ceruzky, kriedy a sladký balíček pre každé dieťa), týmto im chceme v mene našich detí poďakovať. Deti im poslali poďakovanie prostredníctvom svojich kresieb a vyrobili pre nich vianočný stromček.

Počas celého decembra sme sa pripravovali aj na vianočnú akadémiu a burzu. Vyrábali sme hviezdičky z roliek od toaletného papiera, z nanukových paličiek. Taktiež sme v materskej škole piekli medovníčky, ktoré sme potom zdobili. Jedno popoludnie sme pozvali aj rodičov na spoluprácu pri zdobení medovníčkov, veríme že do budúcna sa zapojí viac rodičov.

V nedeľu 18.12. nadišiel deň, na ktorý sme sa dlho pripravovali. Dúfame, že tento deň sa Vám páčil. Deti s láskou nacvičili vianočný program a tešili sa na to, že si niekto kúpi ich výrobky. Vedenie materskej školy sa chce srdečne poďakovať všetkým, ktorí prispeli výrobkami, svojou účasťou či zakúpením. Finančný príspevok bude použitý na to, aby sa deti v materskej škole cítili príjemnejšie.

K blížiacim sa sviatkom a do nového roku Vám prajeme:

Nech radosť a šťastie vládne u Vás doma,

nech zďaleka obchádza Vás nešťastie a smola.

Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,

nech láska prevláda nad nemilým slovom.