Ani sa nestíhame čudovať, ako ten čas letí, prázdniny sú za nami a tiež prvý mesiac nového školského roka 2016/2017. Tento školský rok máme zapísaných 21 detí, čo je plný počet. V septembri však navštevovalo materskú školu len 6 dievčat a 11 chlapcov. Pre najmenšie deti to bol veľmi významný mesiac, kedy strávili prvé dni bez svojich blízkych v spoločnosti nových detí, učiteliek. V škôlke ich čakalo plno hračiek, kamarátov, pesničiek, hier, ale i nový režim. Niektorým vyhŕkli aj slzičky, ale adaptačné problémy už máme za sebou. Vieme, že rodičia nám zverili svoje deti vo viere, že sa v materskej škole veľa naučia a vychováme z nich šikovné deti. Hľadáme si preto cestu k ich dušiam deň za dňom, minútu za minútou. Prihovárame sa im s láskou a máme stále na pamäti, že všetky deti sú dobré s čistou detskou dušičkou.
Poslaním materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Naším mottom je výrok:

„Všetko čo, naozaj potrebujem v živote vedieť,
som sa naučil v materskej škole. „ R. Fulghum.

Pre deti sme aj v tomto školskom roku pripravili rôzne aktivity. V septembri sme mali už dve takéto akcie. Vitamínový deň, kde si deti priniesli prevažne ovocie, ale i zeleninu, z ktorých sme potom tvorili rôzne postavičky, krájali, miešali šalátiky. Niektorí priniesli ochutnať aj zdravé koláčiky, ktoré pripravili doma so svojou mamkou. Druhá akcia v našej materskej škole mala názov Jesenné tvorenie. Deti si tento raz priniesli prevažne zeleninu i rôzne prírodniny ako gaštany, šípky, listy a tvorili z nich rôznych jesenných panáčikov, autá... Tento mesiac sme sa venovali týmto témam Ja a moja rodina, Moji kamaráti, Kto sa o nás stará v materskej škole, Jesenné počasie. Okrem aktivít venovaným týmto témam nás jedno dopoludnie prišli navštíviť aj rozprávkové postavičky Mickey Mouse. Bolo to dopoludnie strávené zábavou, tancom a úsmevmi.