Elektroinštalácie a bleskozvody

Naša spoločnosť vznikla 26. júla 2013. Podnikáme v Leták ELQET, s.r.o.oblasti elektrotechniky a elektroniky. V súčasnosti sa venujeme najmä elektroinštaláciám teda projektovaniu a konštruovaniu elektrických zariadení. Poskytujeme hlavne služby v oblasti montáže, rekonštrukcie a údržby vyhradených technických zariadení – elektrických. Ponúkame aj služby v oblasti návrhu a konštruovania špecifických elektrických zariadení na zákazku podľa požiadaviek zákazníka. Cieľom spoločnosti je teda poskytovať elektroinštalačné práce v súlade s najnovšími normami v oblasti elektrotechniky na Slovensku.

Zabezpečujeme aj realizáciu bleskozvodov (domy, kostoly atď.), realizáciu elektrických domových prípojok a následné revízie elektrických zariadení.

Sídlo spoločnostiElektroinštalácia

Nemcovce 82
08212 Nemcovce
IČO: 47 209 356
DIČ: 2023819523
Nie sme platcami DPH.

Číslo účtu

IBAN: SK0783300000002800449913Spínanie svetiel v kostole
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

Telefonický kontakt

Ján Baran – 0901 705 087

Pavol Baran – 0910 180 470

Ing. Matej Baran – 0910 515 195

Email

E-mail: elqet@elqet.eu